Materiály Mestská rada

17. zasadnutie Mestskej rady – 08.06.2021

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta Projekt: Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči príloha , príloha  Dodatok č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave príloha , dodatok  Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície…

11. zasadnutie Mestskej rady – 16.09.2020

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha  Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2020, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta rozbor mesto , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha  rozbor TS  rozbor MSKS , príloha , príloha  Zmena rozpočtu Mesta Levoča…