26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 17.06.2021

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie  Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha  Projekt: Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči príloha , príloha  Dodatok č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave príloha  Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej…

17. zasadnutie Mestskej rady – 08.06.2021

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta Projekt: Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči príloha , príloha  Dodatok č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave príloha , dodatok  Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície…

24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 25.02.2021

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha  Zmena rozpočtu č. 1 Mesta Levoča na rok 2021 príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha  Projekt: – Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča príloha , príloha  – Dom meštiansky na Námestí…

23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 22.12.2020

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Zmena rozpočtu č. 6 príloha , príloha , príloha  Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, príloha , príloha , príloha  Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča…