Chránené heslom: 13. zasadnutie Mestskej rady – 15.03.2016