Zasadnutia

Volebné obdobie: 2018 – 2022

Plán práce na rok  2019

Dátum Zasadnutie
25.04.2019 5. Mestské zastupiteľstvo Materiály
16.04.2019 3. Mestská rada Materiály
12.04.2019 Komisia športu a mládeže Pozvánka
10.04.2019 Komisia majetková Pozvánka + materiály
08.04.2019 4. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia
14.03.2019 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka
13.03.2019 Komisia športu a mládeže Pozvánka
28.02.2019 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka
14.02.2019 3. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania video
08.02.2019 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka + materiály
05.02.2019 2. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
30.01.2019 Komisia majetková Pozvánka + materiály, Zápisnica
29.01.2019 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Zápisnica
24.01.2019 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Pozvánka, Zápisnice
23.01.2019 Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, verejného poriadku a dopravy Pozvánka
17.01.2019 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka
18.12.2018 2. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
13.12.2018 1. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
06.12.2018 1. Ustanovujúce zasadnutie  Materiály Uznesenia Zápisnica video

 

Volebné obdobie: 2014 – 2018

Dátum Zasadnutie
25.10.2018 43. Slávnostné zastupiteľstvo Pozvánka Zápisnica video
25.10.2018 42. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica
23.10.2018 31. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
08.10.2018 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Materiály
20.09.2018 41. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica audio
11.09.2018 30. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
06.09.2018 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy Pozvánka
04.09.2018 Komisia majetková a bytová Pozvánka, Materiály
03.09.2018 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Materiály
16.08.2018 40. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica audio
16.08.2018 29. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
21.06.2018 39. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica audio
12.06.2018 28. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
07.06.2018 Komisia školstva a vzdelávania Pozvánka, Materiály
06.06.2018 Komisia zdravotníctva sociálnych vecí a rodiny Pozvánka, Materiály
06.06.2018 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy Pozvánka
05.06.2018 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Materiály, Zápisnica
05.06.2018 Komisia majetková a bytová Pozvánka
17.05.2018 38. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
26.04.2018 37. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
17.04.2018 27. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
10.04.2018 Komisia majetková a bytová Pozvánka, Materiály
10.04.2018 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy Pozvánka
09.04.2018 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Materiály
20.03.2018 36. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
20.03.2018 26. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
27.02.2018 Komisie pre priestorové plánovanie Pozvánka
22.02.2018 35. Slávnostné zastupiteľstvo Zápisnica
15.02.2018 34. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica audio
06.02.2018 25. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
31.01.2018 Komisia majetková a bytová Pozvánka
25.01.2018 Komisia školstva a vzdelávania Pozvánka, Materiály, Zápisnica
24.01.2018 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy Pozvánka
24.01.2018 Komisia zdravotníctva sociálnych vecí a rodiny Pozvánka, Materiály, Zápisnica
22.01.2018 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Materiály, Zápisnica
15.01.2018 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka
14.12.2017 33. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
04.12.2017 24. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
28.11.2017 Komisia finančná Pozvánka, Materiály
30.11.2017 Komisia školstva a vzdelávania Pozvánka,Materiály,Zápisnica
23.11.2017 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy Pozvánka, Zápisnica
16.11.2017 32. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania  audio
07.11.2017 23. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
13.11.2017 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Zápisnica
02.11.2017 Komisie pre priestorové plánovanie Pozvánka
02.11.2017 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy Pozvánka
02.11.2017 Komisia školstva a vzdelávania Pozvánka,Materiály,Zápisnica
31.10.2017 Komisia majetková a bytová Pozvánka, Materiály
05.10.2017 Komisia zdravotníctva sociálnych vecí a rodiny Pozvánka, Materiály, Zápisnica
02.10.2017 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Zápisnica
21.09.2017 31. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
12.09.2017 22. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
07.09.2017 Komisia finančná Pozvánka, Materiály
06.09.2017 Komisia majetková a bytová Pozvánka, Materiály
06.09.2017 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy Pozvánka, Materiály
04.09.2017 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Materiály, Zápisnica
17.07.2017 30. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
22.06.2017 29. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
13.06.2017 28. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
13.06.2017 21. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
06.06.2017 Komisia majetková a bytová Materiály
06.06.2017 Komisia finančná Pozvánka, Materiály, Zápisnica
06.06.2017 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy Pozvánka, Materiály
05.06.2017 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Materiály, Zápisnica
27.04.2017 27. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
19.04.2017 20. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
25.04.2017 Komisia na vyhodnocovanie návrhov zmlúv Pozvánka
24.04.2017 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Pozvánka, Zápisnica
13.04.2017 Komisia školstva a vzdelávania Pozvánka, Materiály, Zápisnica
12.04.2017 Komisia majetková a bytová Pozvánka, Materiály
12.04.2017 Komisia finančná Pozvánka, Materiály
12.04.2017 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka, Materiály
11.04.2017 Komisia zdravotníctva sociálnych vecí a rodiny Pozvánka, Materiály, Zápisnica
10.04.2017 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy Pozvánka, Materiály, Zápisnica
10.04.2017 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Materiály, Zápisnica
23.02.2017 26. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
14.02. 2017 19. Mestská rada Materiály  


Rok 2016

Dátum Zasadnutie
15.12. 2016 25. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
06.12. 2016 18. Mestská rada Materiály
20.10. 2016 24. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
11.10. 2016 17. Mestská rada Materiály
13.09. 2016 16. Mestská rada Materiály
18.08. 2016 23. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
09.08. 2016 15. Mestská rada Materiály  
30.06. 2016 22. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
19.05. 2016 21. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
10.05. 2016 14. Mestská rada Materiály  
26.04.2016 20. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
22.03.2016 19. Mestské zastupiteľstvo Materiály  Uznesenia Zápisnica Hlasovania  
15.03. 2016 13. Mestská rada Materiály  – –   
24.02.2016 18. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
21.01. 2016 17. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania
13.01. 2016 12. Mestská rada Materiály  –  –
17.12. 2015 16. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania
10.12. 2015 10. Mestská rada
23.11. 2015 15. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica
16.11. 2015 09. Mestská rada