Zasadnutia_

Volebné obdobie: 2018 – 2022

Plán práce na rok  2019

Dátum Zasadnutie      
10.12.2019 7. Mestská rada Materiály
21.11.2019 11. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia video
15.11.2019 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka
12.11.2019 6. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
06.11.2019 Komisia majetková Pozvánka, Materiály
05.11.2019 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka
29.10.2019 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Pozvánka
17.10.2019 10. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania
14.10.2019 Komisia športu a mládeže Pozvánka
19.09.2019 9. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania video
10.09.2019 5. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
04.09.2019 Komisia majetková Pozvánka, materiály, dodatok
02.09.2019 Komisia športu a mládeže Pozvánka
28.08.2019 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Pozvánka
28.08.2019 8. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania video
08.08.2019 7. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania video
22.07.2019 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka, Zápisnica
20.06.2019 6. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania video
25.06.2019 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Pozvánka, Zápisnica
11.06.2019 4. Mestská rada Materiály Uznesenie Zápisnica
04.06.2019 Komisia majetková Pozvánka
26.04.2019 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka
25.04.2019 5. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenie Zápisnica Hlasovania video
16.04.2019 3. Mestská rada Materiály Uznesenie Zápisnica
12.04.2019 Komisia športu a mládeže Pozvánka, pisnica
10.04.2019 Komisia majetková Pozvánka + materiály
08.04.2019 4. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania video
14.03.2019 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka , Zápisnica
13.03.2019 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Zápisnica
28.02.2019 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka, Zápisnica
14.02.2019 3. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania video
08.02.2019 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka + materiály
05.02.2019 2. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
30.01.2019 Komisia majetková Pozvánka + materiály, Zápisnica
29.01.2019 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Zápisnica
24.01.2019 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Pozvánka, Zápisnice
23.01.2019 Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, verejného poriadku a dopravy Pozvánka
17.01.2019 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka, Zápisnica
18.12.2018 2. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
13.12.2018 1. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
06.12.2018 1. Ustanovujúce zasadnutie  Materiály Uznesenia Zápisnica video