Zasadnutia

Volebné obdobie: 2018 – 2022

Plán práce na rok  2021

Dátum Zasadnutie      
23.06.2022 33. Mestské zastupiteľstvo Materiály
14.06.2022 23. Mestská rada Materiály
10.06.2022 Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, verejného poriadku a dopravy Pozvánka
27.04.2022 32. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenie Zápisnica Hlasovania Video
19.04.2022 22. Mestská rada Materiály Uznesenie Zápisnica
30.03.2022 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka
17.02.2022 31. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenie Zápisnica Hlasovania Video
08.02.2022 21. Mestská rada Materiály Uznesenie Zápisnica
16.12.2021 30. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenie Zápisnica Hlasovania Video
07.12.2021 20. Mestská rada Materiály Uznesenie Zápisnica
30.12.2021 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Pozvánka
25.11.2021 29. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenie Zápisnica Hlasovania Video
16.11.2021 19. Mestská rada Materiály Uznesenie Zápisnica
28.10.2021 28. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenie Zápisnica Hlasovania Video
20.10.2021 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka, Zápisnica,
Prezenčná listina
23.09.2021 27. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenie Zápisnica Hlasovania Video
14.09.2021 18. Mestská rada Materiály Uznesenie Zápisnica
21.07.2021 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka, Zápisnica
17.06.2021 26. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania Video
15.06.2021 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka, Zápisnica
08.06.2021 17. Mestská rada Materiály Uznesenie Zápisnica
03.06.2021 Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, verejného poriadku a dopravy Pozvánka
03.06.2021 Komisia majetková Pozvánka, Materiál
22.04.2021 25. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania Video
19.04.2021 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka, Zápisnica
13.04.2021 16. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
16.03.2021 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka, Zápisnica
25.02.2021 24. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania Video
16.02.2021 15. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
10.02.2021 Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, verejného poriadku a dopravy Pozvánka
10.02.2021 Komisia majetková Pozvánka, Materiál
10.02.2021 Komisia športu a mládeže Pozvánka
22.12.2020 23. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Video
15.12.2020 22. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Video
15.12.2020 14. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
26.11.2020 21. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica
18.11.2020 13. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
12.11.2020 Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, verejného poriadku a dopravy Pozvánka, Materiál
11.11.2020 Komisia majetková Pozvánka, Materiál
29.10.2020 20. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Audio
20.10.2020 12. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
16.10.2020 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka
24.09.2020 19. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica
16.09.2020 11. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
09.09.2020 Komisia majetková Pozvánka, Materiály, Dodatok
08.09.2020 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Zápisnica
02.09.2020 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Pozvánka, Zápisnica
03.07.2020 18. Mestské zastupiteľstvo – 2. časť Materiály Uznesenia Zápisnica video
25.06.2020 18. Mestské zastupiteľstvo – 1. časť Materiály Uznesenia Zápisnica video
16.06.2020 10. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
11.06.2020 Komisia majetková PozvánkaMateriály
09.06.2020 Komisia športu a mládeže Pozvánka
28.05.2020 17. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica video
19.05.2020 9. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
14.05.2020 Komisia majetková PozvánkaMateriály
12.05.2020 Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, verejného poriadku a dopravy Pozvánka, Zápisnica
23.03.2020 Komisia majetková PozvánkaMateriály
10.03.2020 16. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica video
02.03.2020 Komisia športu a mládeže Pozvánka
27.02.2020 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka
20.02.2020 15. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica audio
11.02.2020 8. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
06.02.2020 Komisia športu a mládeže Pozvánka
06.02.2020 Komisia majetková PozvánkaMateriály
04.02.2020 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka, Zápisnica
30.01.2020 14. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica video
20.01.2020 Komisia športu a mládeže Pozvánka
17.01.2020 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka
19.12.2019 13. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica video
19.12.2019 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Zápisnica
12.12.2019 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Pozvánka, Zápisnica
10.12.2019 7. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
21.11.2019 11. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica video
15.11.2019 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka
12.11.2019 6. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
06.11.2019 Komisia majetková Pozvánka, Materiály
05.11.2019 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka, Zápisnica
29.10.2019 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Pozvánka
17.10.2019 10. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania
14.10.2019 Komisia športu a mládeže Pozvánka
19.09.2019 9. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania video
10.09.2019 5. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
04.09.2019 Komisia majetková Pozvánka, materiály, dodatok
02.09.2019 Komisia športu a mládeže Pozvánka
28.08.2019 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Pozvánka
28.08.2019 8. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania video
08.08.2019 7. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania video
22.07.2019 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka, Zápisnica
20.06.2019 6. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania video
25.06.2019 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Pozvánka, Zápisnica
11.06.2019 4. Mestská rada Materiály Uznesenie Zápisnica
04.06.2019 Komisia majetková Pozvánka
26.04.2019 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka
25.04.2019 5. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenie Zápisnica Hlasovania video
16.04.2019 3. Mestská rada Materiály Uznesenie Zápisnica
12.04.2019 Komisia športu a mládeže Pozvánka, pisnica
10.04.2019 Komisia majetková Pozvánka + materiály
08.04.2019 4. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania video
14.03.2019 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka , Zápisnica
13.03.2019 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Zápisnica
28.02.2019 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka, Zápisnica
14.02.2019 3. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania video
08.02.2019 Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta Pozvánka + materiály
05.02.2019 2. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
30.01.2019 Komisia majetková Pozvánka + materiály, Zápisnica
29.01.2019 Komisia športu a mládeže Pozvánka, Zápisnica
24.01.2019 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Pozvánka, Zápisnice
23.01.2019 Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, verejného poriadku a dopravy Pozvánka
17.01.2019 Komisia školstva a sociálnych vecí Pozvánka, Zápisnica
18.12.2018 2. Mestské zastupiteľstvo Materiály Uznesenia Zápisnica Hlasovania audio
13.12.2018 1. Mestská rada Materiály Uznesenia Zápisnica
06.12.2018 1. Ustanovujúce zasadnutie  Materiály Uznesenia Zápisnica video