Komisie

 • Komisia finančná
  Predseda – Ing. Robert Novotný
  Členovia – Ing. Rastislav Sloboda, Ing. Marián Ferko, Mgr. Jozef Gura, RNDr. Vladimír Adamkovič, PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga,
  MUDr. Jana Suráková
 • Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta
  Predseda – Mgr. Eva Chalupecká
  Členovia – Mgr. Michal Kašper, Mgr. Jozef Kočiš, Mgr. Andrea Kolečanyiová, PhDr. Mária Novotná
 • Komisia majetková
  Predseda – JUDr. Pavol Papcun
  Členovia – JUDr. František Pitoňák, PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA
 • Komisia mandátová
  Predseda – Phdr. Jozef Cvoliga, Mgr.
  Členovia- RNDr. Vladimír Adamkovič, MUDr. Pavol Ščurka
 • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
  Predseda – Anna Kravecová 
  Členovia – Mgr. Ladislav Ogurčák, MUDr. Jana Suráková
 • Komisia školstva a sociálnych vecí
  Predseda – PaedDr. Ľubomír Repaský
  Členovia – Anna Kravecová, Mgr. Iveta Ferková, Mgr. Ladislav Ogurčák, Mgr. Ján Košík, Mgr. Valéria Mačugová, Mgr. Štefánia Tomalská Repaská
 • Komisia športu a mládeže
  Predseda – Miroslav Dunčko
  Členovia – Mgr. Jaroslav Kramarčík, Mgr. Michal Kašper, Dávid Kedžuch, Václav Trnka
 • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
  Predseda – Radoslav Kellner
  Členovia – Ing. Ján Mlynár, Mgr. Miroslav Brincko, Ing. Jozef Kováč, Tomáš Paľonder, Adrián Kolečányi, Marek Škotko