Poslanci

Mgr. Vladimír Babej

Kandidoval za: Nezávislý kandidát E-mail: babejvla@stonline.sk   Členstvo Komisia športu a mládeže Mestská rada         Poslanec za volebný obvod č. 2 Gerlachovská, Kežmarská, Krivánska, Lomnická, Mengusovská, Novovoveská cesta, Popradská cesta, Predmestie, Pri likérke, Pri podkove, Slavkovská, Ždiarska,…

Ing. Ján Babej

Kandidoval za: KDH, SDKÚ-DS, OKS, SIEŤ   Členstvo Komisia finančná Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy Výkon funkcie sobášiaceho         Poslanec za volebný obvod č. 2 Gerlachovská, Kežmarská, Krivánska, Lomnická, Mengusovská, Novovoveská cesta,…

MUDr. Martin Tkáč

Kandidoval za: Nezávislý kandidát Telefón: +421902239343 E-mail: tkacmartin@pobox.sk   Členstvo Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny         Poslanec za volebný obvod č. 2 Gerlachovská, Kežmarská, Krivánska, Lomnická, Mengusovská, Novovoveská cesta, Popradská cesta, Predmestie, Pri likérke, Pri podkove,…

Miroslav Dunčko

Kandidoval za: Nezávislý kandidát     Členstvo Komisia športu a mládeže           Poslanec za volebný obvod č. 2 Gerlachovská, Kežmarská, Krivánska, Lomnická, Mengusovská, Novovoveská cesta, Popradská cesta, Predmestie, Pri likérke, Pri podkove, Slavkovská, Ždiarska, Poľná, Potočná,…

Mgr. Ladislav Ogurčák

Kandidoval za: KDH, SDKÚ-DS, OKS, SIEŤ Telefón: +421911120761 E-mail: ogilandep@gmail.com   Členstvo Komisia školstva a vzdelávania         Poslanec za volebný obvod č. 2 Gerlachovská, Kežmarská, Krivánska, Lomnická, Mengusovská, Novovoveská cesta, Popradská cesta, Predmestie, Pri likérke, Pri podkove,…

MUDr. Jana Suráková

Kandidovala za: KDH, SDKÚ-DS, OKS, SIEŤ Telefón: +421907065949 E-mail: jankasurakova@gmail.com   Členstvo Komisia majetková a bytová         Poslankyňa za volebný obvod č. 2 Gerlachovská, Kežmarská, Krivánska, Lomnická, Mengusovská, Novovoveská cesta, Popradská cesta, Predmestie, Pri likérke, Pri podkove,…