Materiály Mestská rada

11. zasadnutie Mestskej rady – 16.09.2020

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha  Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2020, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta rozbor mesto , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha  rozbor TS  rozbor MSKS , príloha , príloha  Zmena rozpočtu Mesta Levoča…