Materiály Mestská rada

21. zasadnutie Mestskej rady

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha  Zmena rozpočtu č. 1 príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha  Všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia mesta č.  7/2017 a č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe…

17. zasadnutie Mestskej rady – 08.06.2021

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta Projekt: Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči príloha , príloha  Dodatok č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave príloha , dodatok  Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície…