24. zasadnutie Mestskej rady

24. zasadnutie Mestskej rady

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page, dodatok pdf-page, dodatok pdf-page
 4. Hospodárenie mesta za I. polrok 2022
  príloha pdf-pageRozbor Mesto pdf-pagepríloha xlsRozbor MSKS pdf-pageRozbor TS pdf-page
 5. Zmena rozpočtu č. 5
  príloha pdf-pagepríloha xls
 6. Odpis daňových pohľadávok
  príloha pdf-pagepríloha xls
 7. Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd – „Vodná nádrž Levoča – revitalizácia prírodno-ekologického centra, žabia cesta“
  príloha pdf-page
 8. Informácia k vydaní doplnku č. 35 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči
  príloha pdf-page
 9. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
  príloha pdf-page
 10. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *