35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 20.09.2022

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha  Hospodárenie mesta za I. polrok 2022 príloha , Rozbor Mesto , príloha , Rozbor MSKS , Rozbor TS  Zmena rozpočtu č. 5 príloha , príloha  Odpis daňových pohľadávok príloha , príloha  Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových…

24. zasadnutie Mestskej rady

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha , dodatok , dodatok  Hospodárenie mesta za I. polrok 2022 príloha , Rozbor Mesto , príloha , Rozbor MSKS , Rozbor TS  Zmena rozpočtu č. 5 príloha , príloha  Odpis daňových pohľadávok príloha , príloha  Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie…