31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 17.02.2022

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha , dodatok  Zmena rozpočtu č. 1 príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha  Všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia mesta č.  7/2017 a č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb…

21. zasadnutie Mestskej rady

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha  Zmena rozpočtu č. 1 príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha  Všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia mesta č.  7/2017 a č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe…