29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 25.11.2021

29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 25.11.2021

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page
 4. Zmena rozpočtu č. 5
  príloha pdf-pagepríloha xls
 5. Voľba prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves
  príloha pdf-page
 6. Plán práce MR a MZ na rok 2022
  príloha pdf-page
 7. Modernizácia a inovácia Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19 – predloženie žiadosti o NFP
  príloha pdf-page
 8. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2021/2022
  príloha pdf-page
 9. Interpelácie poslancov MZ
 10. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *