19. zasadnutie Mestskej rady – 16.11.2021

19. zasadnutie Mestskej rady – 16.11.2021

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page
 4. Zmena rozpočtu č. 4
  príloha pdf-page, príloha xls
 5. Návrh plánu investičnej výstavby a opráv na rok 2022
 6. Voľba prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves
  príloha pdf-page
 7. Plán práce MR a MZ na rok 2022
  príloha pdf-page
 8. Modernizácia a inovácia Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19 – predloženie žiadosti o NFP
  príloha pdf-page
 9. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2021/2022
  príloha pdf-page
 10. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *