17. zasadnutie Mestskej rady – 08.06.2021

17. zasadnutie Mestskej rady – 08.06.2021

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
 4. Projekt: Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 5. Dodatok č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave
  príloha pdf-pagedodatok pdf-page
 6. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Levoča
  príloha pdf-page
 7. Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku MZ v Levoči
  príloha pdf-page
 8. Informácia o vydaní doplnku č. 29 a 30 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  príloha 29 pdf-pagepríloha 30 pdf-page
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. …/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča
  príloha pdf-page
 10. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za rok 2020.
  príloha pdf-page
 11. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. za rok 2020
  príloha pdf-page
 12. Správa o hospodárení Nemocnice AGEL Levoča a.s. za rok 2020
  príloha pdf-page
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
  príloha pdf-page
 14. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *