26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 17.06.2021

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie  Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha  Projekt: Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči príloha , príloha  Dodatok č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave príloha  Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej…

17. zasadnutie Mestskej rady – 08.06.2021

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta Projekt: Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči príloha , príloha  Dodatok č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave príloha , dodatok  Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície…