24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 25.02.2021

24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 25.02.2021

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page
 4. Zmena rozpočtu č. 1 Mesta Levoča na rok 2021
  príloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha xlspríloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha pdf-page
 5. Projekt:
  – Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
  – Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č.28 v Levoči
  príloha pdf-page
  – Radnica na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči
  príloha pdf-page
  – Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do  infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa
  príloha pdf-page, príloha pdf-page
  – Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č.47 v Levoči
  príloha pdf-page
  – Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.43 v Levoči
  príloha pdf-page
  – Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči
  príloha pdf-page
  – Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči
  príloha pdf-page
 6. Obnova Radnice v Levoči – I. etapa
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 7. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021
  príloha pdf-page
 8. Zmena v komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
  príloha pdf-page
 9. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2020
  príloha pdf-page
 10. Správa o činnosti štátnej polície za rok 2020
  príloha pdf-page
 11. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
  príloha pdf-page
 12. Interpelácie poslancov MZ
 13. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *