15. zasadnutie Mestskej rady – 16.02.2021

15. zasadnutie Mestskej rady – 16.02.2021

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page, dodatok pdf-page
 4. Zmena rozpočtu č. 1 Mesta Levoča na rok 2021
  príloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha xls
 5. Projekt: Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 6. Obnova Radnice v Levoči – I. etapa
  príloha pdf-pagegrafická časť pdf-page
 7. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 8. Zmena v komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
  príloha pdf-page
 9. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2020
  príloha pdf-page
 10. Správa o činnosti štátnej polície za rok 2020
  príloha pdf-page
 11. Projekty mesta v rámci programu Obnovme si svoj dom 2021
  NMP28 pdf-page, Radnica pdf-page, Hradobný systém pdf-page, NMP 47 pdf-page, NMP43 pdf-page, NMP50 pdf-page, NMP51 pdf-page
 12. Záver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *