24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 25.02.2021

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha  Zmena rozpočtu č. 1 Mesta Levoča na rok 2021 príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha  Projekt: – Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča príloha , príloha  – Dom meštiansky na Námestí…