22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 15.12.2020

22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 15.12.2020

 1. Otvorenie
 2. Nakladanie s majetkom mesta – poistenie majetku
  príloha pdf-page
 3. VZN o zrušení Elokovaných pracovísk Materských škôl v Levoči
  príloha pdf-page
 4. VZN o zriadení Materskej školy, Ulica Jána Francisciho a Školskej jedálne, Materskej školy, Ulica Gašpara Haina a Školskej jedálne, Materskej školy, Ulica Gustáva Hermanna a Školskej jedálne, Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča, a Školskej jedálne, Levoča
  príloha pdf-page
 5. Plán práce MR a MZ na rok 2021
  príloha pdf-page
 6. Plán kontrolnej činnosti
  príloha pdf-page
 7. Záver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *