23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 22.12.2020

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Zmena rozpočtu č. 6 príloha , príloha , príloha  Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, príloha , príloha , príloha  Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča…