11. zasadnutie Mestskej rady – 16.09.2020

11. zasadnutie Mestskej rady – 16.09.2020

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page
 4. Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2020, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta
  rozbor mesto pdf-pagepríloha xlspríloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha pdf-page
  rozbor TS pdf-page
  rozbor MSKS pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha pdf-page
 5. Zmena rozpočtu Mesta Levoča č. 4
  príloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha xls
 6. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácii na obdobie 2020/2021
  príloha pdf-page
 7. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
  príloha pdf-page
 8. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča 
  príloha pdf-page
 9. Zmena VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča
  príloha pdf-page
 10. Návrh koncepcie organizácie statickej dopravy v mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Levoča
  príloha pdf-page
 11. IBV Krupný jarok – I. etapa
  príloha pdf-page
 12. Zverejňovanie oznámení verejných funkcionárov mesta za rok 2019 na webovom sídle mesta Levoča
  príloha pdf-page
 13. Zmena zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej spoločnosti založenej mestom – nemocnici AGEL Levoča a. s.
  príloha pdf-page
 14. Parkovacie plochy na sídl. Západ v Levoči
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 15. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 16. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *