19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 24.09.2020

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha  Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2020, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta. Rozbor Mesto Levoča , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha  Rozbor TS  Rozbor MSKS , príloha  Zmena rozpočtu Mesta…

11. zasadnutie Mestskej rady – 16.09.2020

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha  Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2020, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta rozbor mesto , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha , príloha  rozbor TS  rozbor MSKS , príloha , príloha  Zmena rozpočtu Mesta Levoča…