18_2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 25.06.2020

18_2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 25.06.2020

 1. Otvorenie
 2. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page, zmluva_LevExpres winzip, dodatok č. 1 pdf-pagedodatok č. 2 pdf-page
 3. Zmena uznesenia – Koncepcia prechodu na množstvový zber komunálneho odpadu v meste Levoča
  príloha pdf-page
 4. Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta
  príloha pdf-page
 5. Správa o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a. s. za rok 2019
  príloha pdf-page
 6. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. za rok 2019
  príloha pdf-page
 7. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkareň, s. r. o. za rok 2019
  príloha pdf-page
 8. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Sociálny podnik s. r. o. Levoča za rok 2019
  príloha pdf-page
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
  príloha pdf-page
 10. Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu
  príloha pdf-page
 11. Interpelácie poslancov MZ
 12. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *