10. zasadnutie Mestskej rady – 16.06.2020

10. zasadnutie Mestskej rady – 16.06.2020

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-pagedodatok pdf-page
 4. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2019 vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, Záverečný účet mesta
  záverečný účet mesta pdf-pagezáverečný účet mesta xlsrozbor TS pdf-page, rozbor MSKS pdf-page
 5. Zmena rozpočtu č. 3
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page, príloha xls
 6. Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2019
  príloha pdf-page
 7. Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči
  príloha pdf-page
 8. Projekt: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
  príloha pdf-pagemapka pdf-page
 9. Pridelenie dotácii z rozpočtu mesta
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 10. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. za rok 2019
  príloha pdf-page
 11. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkareň, s. r. o. za rok 2019
  príloha pdf-page
 12. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Sociálny podnik s. r. o. Levoča za rok 2019
  príloha pdf-page
 13. Správa o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a. s. za rok 2019
  príloha pdf-page
 14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
  príloha pdf-page
 15. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *