8. zasadnutie Mestskej rady – 11.02.2020

8. zasadnutie Mestskej rady – 11.02.2020

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 4. Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010-2019 v zmysle ktorého sa lehota plnenia predmetnej zmluvy predlžuje na roky 2020 -2024
  príloha pdf-page
 5. Informovanie o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach ku vykonanej kontrole Záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok
  príloha pdf-page
 6. Informácia o vydaní doplnku č. 26 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  príloha pdf-page
 7. Návrh VZN č. XX/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Levoča.
  príloha pdf-page
 8. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
  príloha pdf-page
 9. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020
  príloha pdf-page
 10. Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Levoča
  príloha pdf-page
 11. Správa o činnosti MsP za rok 2019
  príloha pdf-page
 12. Správa o stave kriminality na území mesta za rok 2019
  príloha pdf-page
 13. Záver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *