14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 30.01.2020

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie  Nakladanie s majetkom mesta príloha Zmena rozpočtu č. 1 príloha , príloha, stanovisko HK  Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči a súvisiacej technickej infraštruktúry príloha , príloha  Zriaďovacia listina, Štatút Dobrovoľného hasičského zboru mesta Levoča a vymenovanie veliteľa…