7. zasadnutie Mestskej rady – 10.12.2019

7. zasadnutie Mestskej rady – 10.12.2019

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page
 4. Zmena rozpočtu č. 7
  správa pdf-pagepríloha pdf-pageprílohaxls
 5. Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
  správa pdf-pageprílohaxls
 6. Zmena prílohy 1, tabuľka 1 VZN č.9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
  príloha pdf-page
 7. Návrh cenníka Technických služieb mesta Levoča
  správa pdf-page, cenník pdf-pagepôvodný cenník pdf-page
 8. LIMKA – Informačný magazín mesta Levoča – Cenník nájmu plochy platný od 1.2.2020
  správa pdf-page, cenník pdf-page
 9. Plán práce MR a MZ na rok 2020
  príloha pdf-page
 10. Záver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *