6. zasadnutie Mestskej rady – 12.11.2019

6. zasadnutie Mestskej rady – 12.11.2019

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page
 4. Zmena rozpočtu č. 6
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page, prílohaxls
 5. Zmena VZN č. 20/2015 v znení VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady VZN mesta o miestnych daniach
  dôvodová správa pdf-page, návrh VZN pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha pdf-page
 6. Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
  príloha pdf-page
 7. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
  príloha pdf-page
 8. Informácia o vydaní doplnku č. 25 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  príloha pdf-page
 9. Projekt:
  – Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51  v Levoči – príloha pdf-page
  – Rekonštrukcia strechy meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla č.47 v Levoči – príloha pdf-page
  – Radnica, Námestie Majstra Pavla č.2  v Levoči – projektová dokumentácia – príloha pdf-page
  – Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č.43 – príloha pdf-page
  – Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči – príloha pdf-page
  – Zlepšenie kvality ovzdušia zeme nákupom čistiacej techniky – príloha pdf-page
  – Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.47 v Levoči – projektová dokumentácia – príloha pdf-page
  – Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa – príloha pdf-page
  – Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č.48 v Levoči – rekonštrukcia fasády – príloha pdf-page
  – Vodozádržné opatrenia mesta Levoča – príloha pdf-page 
 10. Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010-2019
  príloha pdf-page
 11. Záver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *