5. zasadnutie Mestskej rady – 10.09.2019

5. zasadnutie Mestskej rady – 10.09.2019

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  prílohapdf-page
 4. Hospodárenie mesta Levoča za I. polrok 2019, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta.
  prílohapdf-page, rozbor Mesto Levočapdf-page, rozborxls, rozbor MSKSpdf-page, rozbor TSpdf-page
 5. Návrh na schválenie verejných uznaní
  prílohapdf-page
 6. Informácia o vydaní doplnku č. 24 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  prílohapdf-page
 7. Projekt: Levoča-Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami
  prílohapdf-page
 8. Vzdanie sa funkcie člena komisie pre kultúru a cestovný ruch pri MsZ  v Levoči
  prílohapdf-page
 9. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok  2019
  prílohapdf-page
 10. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *