8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 28.08.2019

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Správa o vybavení petície „Za čistý vzduch v Levoči“ príloha Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča príloha, vyhodnotenie pripomienok  Dohoda o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete príloha Zmluva…

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 08.08.2019

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie  Zmena rozpočtu č. 4 príloha, príloha, príloha VZN mesta o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča príloha Dohody o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete príloha Záver.