1. Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 06.12.2018

1. Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 06.12.2018

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Levoča
  výsledky voliebpdf-page, prílohapdf-page
 4. Zloženie sľubu primátora mesta
  prílohapdf-page
 5. Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Levoči
  prílohapdf-page
 6. Príhovor primátora mesta
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči
 8. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
  prílohapdf-page
 9. Informácia mandátovej komisie o overení platnosti voľby primátora a poslancov a nezlučiteľnosti funkcií
  prílohapdf-pageprílohapdf-page
 10. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
  prílohapdf-page
 11. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
  prílohapdf-page
 12. Informácia o poverení poslanca MZ na zastupovanie primátora mesta
  prílohapdf-page
 13. Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov
  prílohapdf-page
 14. Návrh na schválenie poslancov pre výkon funkcie sobášiacich
  prílohapdf-page
 15. Určenie platu primátora mesta a zástupcu primátora mesta
  prílohapdf-page
 16. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *