1. Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 06.12.2018

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Levoča výsledky volieb, príloha Zloženie sľubu primátora mesta príloha Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Levoči príloha Príhovor primátora mesta…