42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 25.10.2018

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha, dodatky Zmena rozpočtu č. 5 príloha, príloha, príloha Projekt „Levoča – technická vybavenosť elokovaného pracoviska Predmestie 26 Materskej školy Levoča, Železničný riadok 3 v osídlení marginalizovanej rómskej komunity“…

31. zasadnutie Mestskej rady – 23.10.2018

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie  Kontrola plnenia uznesení. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta príloha Projekt „Levoča – technická vybavenosť elokovaného pracoviska Predmestie 26 Materskej školy Levoča, Železničný riadok 3 v osídlení marginalizovanej rómskej komunity“ príloha Projekt „Zvýšenie  kvality poskytovania…