41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 20.09.2018

POZVÁNKA Stiahnúť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha, fotodokumentácia, dodatok  Zmena rozpočtu č. 4 príloha, príloha, príloha, príloha Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2018, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta. Mesto Levoča, TS, MSKS Terestriálne…

30. zasadnutie Mestskej rady – 11.09.2018

POZVÁNKA Stiahnúť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha, OVS Zmena rozpočtu č. 4 príloha, príloha, príloha, príloha Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2018, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta. Mesto Levoča, TS, MSKS Poskytnutie dotácie z rozpočtu…