32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 16.11.2017

POZVÁNKA Stiahnúť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Informácia o vzdaní sa mandátu primátora mesta Levoča. Kontrola plnenia uznesení. Správa komisie overujúcej predpoklady kandidátov na post hlavného kontrolóra príloha Voľba hlavného kontrolóra mesta Levoča príloha Nakladanie s majetkom mesta. príloha, stanovisko  Návrh…