26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 23.02.2017

  Stiahnúť kompletné materiály vo formáte ZIP   POZVÁNKA Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha Zmena rozpočtu č. 1 príloha, príloha, príloha Smernica o doplnení povinnosti informovania mesta Levoča o hospodárení samosprávy príloha Návrh na schválenie zoznamu akcií na financovanie záchrany a obnovy kultúrnych…