21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 19.05.2016

  Stiahnúť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2015, vrátane príspevkových organizácií mesta; záverečný účet mesta za rok 2015 Mesto Levoča – → príloha, → príloha, → príloha, → Stanovisko HK, → Správa audítora TS Levoča – → príloha, → príloha, → príloha, → Správa…