18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 24.02.2016

  Stiahnúť kompletné materiály vo formáte ZIP  – aktualizované 24.02.2016 Materiály sú zverejnené vo formáte rtf , po stiahnutí je možné súbory editovať. Otvorenie Nakladanie s majetkom mesta. → príloha Návrh na schválenie predloženia žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov…